Football – Karl Kaimba quitte Montargis pour la Bretagne…


<